Dear Members,

We have some important news to inform you about regarding Pure Sky Club and your membership.

Our current situation is that are relationship with our Landlord has become untenable and despite our best efforts to renegotiate the terms of our lease, the Landlord has terminated our lease with immediate effect.

Despite the club making great strides over the last 24 months, we have lost the support of our main investors, and the Landlord has refused to give us any more time to secure new investment.

This situation has transpired in the last 48 hours. We are actively seeking potential alternative solutions and we are in negotiations with another premises regarding transferring the club to a new site.

We will keep you informed regarding developments in the coming days.

Please be assured that we take our responsibilities to our clients very seriously and that we are doing our upmost to secure a new site in the very near future.

We would sincerely like to apologise for any disruption and inconvenience this may cause you.


Drodzy Klubowicze,

Jesteśmy zmuszeni przekazać Wam ważną informację dotyczącą Pure Sky Club oraz członkostwa.

W obecnej sytuacji nasze relacje z właścicielem są niemożliwe i mimo naszych starań, aby renegocjować warunki umowy najmu, wynajmujący rozwiązał nasz leasing ze skutkiem natychmiastowym.

Pomimo sukcesu naszej działalności w ciągu ostatnich 24 miesięcy, klub stracił poparcie głównych inwestorów, a właściciel nie chciał dać nam więcej czasu, aby zabezpieczyć nową inwestycję.

Sytuacja ta wystąpiła w ciągu ostatnich 48 godzin. Aktualnie poszukujemy potencjalnych rozwiązań i jesteśmy w trakcie negocjacji z innym lokalem odnośnie przeniesienia klubu do nowego miejsca.

Będziemy na bieżąco Państwa informować o postępowaniach w tej sprawie.

Zapewniamy, że traktujemy nasze obowiązki wobec naszych klientów bardzo poważnie i że robimy wszystko aby zapewnić nowe miejsce w bardzo niedalekiej przyszłości.

Chcielibyśmy serdecznie przeprosić za wszelkie zakłócenia i niedogodności które może spowodować ta sytuacja.please direct all enquiries to office@pureskyclub.comtest